วิธีการใช้งานดินสอกด ORENZ

1

วิธีการใช้งาน

ก่อนเริ่มเขียน กดให้ไส้ดินสอโผล่ออกมาจากท่อที่หัวดินสอ

2

กดปุ่มที่ท้ายดินสอค้างไว้โดยให้ไส้ดินสอสัมผัสกับพื้นผิว และในขณะเดียวกันให้ดันไส้ดินสอกลับเข้าไปในท่อที่หัวดินสออย่างเบามือ จนกระทั่งมองไม่เห็นไส้โผล่ออกมา จากนั้นจึงเริ่มเขียนได้

3

ในขณะที่เขียน ควรมั่นใจว่าไส้ดินสอนั้นไม่ยื่นออกมาจากท่อที่หัวดินสอ

การที่ไส้ดินสอนั้นยื่นออกมามากไป อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ไส้ดินสอนั้นหักขณะเขียนได้

4

ท่อที่หัวดินสอจะช่วยป้องกันไม่ให้ไส้ดินสอหัก ขอบของท่อที่หัวดินสอมีลักษณะโค้งมนรองรับการเขียนที่ลื่น ปราศจากการขูดผิวกระดาษ เมื่อไส้ดินสอค่อยๆ สั้นขึ้น ท่อที่หัวดินสอจะค่อยๆ ถอยกลับเข้าไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องกดไส้ออกมาอีกครั้ง

เมื่อท่อที่หัวดินสอถอยกลับเข้าไปจนสุด

เมื่อท่อที่หัวดินสอถอยกลับเข้าไปจนสุด กดเพียงแค่ครั้งเดียว เพื่อผลักหัวดินสอ และไส้ดินสอออกมา หากท่อที่หัวดินสอถอยกลับเข้าไปหลังจากการกดครั้งเดียว แสดงว่าไส้ดินสอนั้นสั้นเกินไป ส่วนของไส้ดินสอที่เหลืออยู่ที่มีขนาดสั้น อาจเป็นสาเหตุของไส้ดินสอติดขัดที่หัวดินสอได้
กรุณานำไส้นั้นออก ดูที่ [การนำไส้ดินสอที่ค้างอยู่ออก ]

การนำไส้ดินสอที่ค้างอยู่ออกมา

เมื่อไส้ดินสอนั้นมีขนาดสั้นมากเกินไป ท่อที่หัวดินสอจะถอยกลับเข้าไปที่หัวดินสอโดยทันทีในขณะที่เขียน ส่วนของไส้ดินสอที่เหลืออยู่อาจเป็นสาเหตุของการติดขัดบริเวณหัวดินสอได้ กรุณากดที่ปุ่มท้ายด้าม จนกระทั่งไส้ดินสอชิ้นนั้นหลุดออกมา

การเก็บรักษาดินสอกด ORENZ

กดปุ่มที่ท้ายดินสอค้างไว้โดยให้ไส้ดินสอสัมผัสกับพื้นผิว และในขณะเดียวกันให้ดันไส้ดินสอกลับเข้าไปในท่อที่หัวดินสออย่างเบามือ จนกระทั่งมองไม่เห็นไส้โผล่ออกมา การเก็บท่อที่หัวดินสออย่างมิดชิดจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งาน

ในกรณีที่ดินสอกด ORENZ นั้นมีไส้ดินสอติดขัด

คำเตือน

PÁGINA INICIAL